Įrankių paruošimas darbui

Automatinio testavimo programinės įrangos diegimo žingsniai

IntelliJ IDEA diegimas ir reikiamų bibliotekų prijungimas darbui su Selenium ir Cucumber


M.GzegozevskisTestavimasSeleniumTestavimasAbout 3 min
Įvadas

Kas yra automatinis testavimas?

Kaip ir pavadinimas sako automatizuoti testavimo procesą. Naudojantis įvairiais karkasais, bibliotekomis ir įrankiais galima įgyvendinti automatinius testus. Pavyzdžiui turime internetinę svetainę jai bus pritaikomas testas ir automatiškai suves informaciją į tekstinius laukelius paspaus mygtuką ar bet kokią kitą užduotį, kuria žmogus rankiniu būdų gali praleisti arba kiekvieną kartą kai reikia testo sugaištą laiko pasikartojančiais testais. Taip pat testuotojas gali daugiau laiko testų rezultatų peržiūrai ir taisymui. Taip pat mašina ar kompiuteris painias užduotis išspręs greičiau taip sutaupydamas laiko ir bus pateikti tikslesni rezultatai.


M.GzegozevskisTestavimasSeleniumTestavimasAbout 3 min
Vienetų testai JUnit

Vienetų testai (angl. Unit tests) - tai programinės įrangos testai, kuriuos programuotojai parašė naudodamiesi programavimo kalba ir jie turėtų būti parašyti izoliuotiems komponentams ir taip pat suteikti galimybę juos pakartotinai įvykdyti. Unit testai yra automatizuoti programų testai, tikrinantys kodo vienetus atskirai vieną nuo kito. Kiekvienas kodo vienetas (t.y. funkcija, klasė, metodas) turi savo testą ar kelis testus.


M.GzegozevskisTestavimasSeleniumTestavimasAbout 6 min
Atgalinio ryšio testai

Kas yra atgalinio ryšio (Regression) testavimas?

Atgalinio ryšio testavimas yra tam tikras programinės įrangos kūrimo ciklo testavimo tipas, kuris atliekamas po kiekvieno programinės įrangos pakeitimo, siekiant užtikrinti, kad pakeitimas nesukeltų nenumatytų situacijų/problemų.

Info

Šis testavimo būdas sprendžia bendrą problemą, su kuria susiduria kūrėjai - senų klaidų atsiradimui įvedus naujus programinės įrangos pakeitimus. Jei projekte nebus įdiegta griežta versijų kontrolės sistema, bus sunku atsekti, kuris pakeitimas sukėlė klaidą. Todėl geroji praktika į bet kurį projektą įtraukti patikimą atgalinio ryšio testavimą.


M.GzegozevskisTestavimasSeleniumTestavimasAbout 3 min
Selenium įvadas

Selenium įvadas


M.GzegozevskisTestavimasSeleniumTestavimasLess than 1 minute
Web elementų išrinkimas

Selenium lokatoriai (programiškai)

Kas yra WebDriver ir WebElement?

  • WebDriver - tai testinės aplinkos naršyklė su galimybę ją valdyti naudojant jai pritaikytus draiverius, kuriuos kuria ir viešai dalinasi naršyklių savininkai.
  • WebElement - yra įprastas HTML DOM (Document Object Model) elementas pvz: Nuoroda, pavadinimas, įvesties laukas, blokas, mygtukas, paveikslėlis ir t.t.
  • Pavyzdžiui naudojant metodus aprašytus Selenium įrankio galima išrinkti su Java kalba aprašytu sakiniu WebElement cheese = findElement(By.id("cheese)); gražina elementą pagal nurodytą id atributą.

M.GzegozevskisTestavimasSeleniumTestavimasAbout 2 min
2