Skip to main content

Įvadas

M.Gzegozevskis...About 2 minGo programavimo kalbaGo

Pasirengimas darbui su programavimo kalba Go

Atsiųsti ir įdiegti Go programavimo kalbos SDK (angl. Software Development Kit): https://go.dev/open in new window

Komandinės eilutės komandų sąrašas

Įdiegūs Go SDK į pasirinktą OS sistemą (Windows, Linux, Mac OS).
Patikrintike ar sėkmingai įdiegėte Go SDK atvėrę komandinę eilutę įvesdami komandą:

go version

jeigu pranešimas teigiamas į ekraną bus išvesta Go programavimo kalbos versija ir papildoma informacija pvz:

go version go1.21.1 windows/amd64

Sekantis žingsnis sukurti pirmąjį projektą ir programą. Naudojant komandinę eilutę tai galite atlikti įvedę komandų rinkinį:

mkdir programa
cd programa
go mod init github.com/eif-courses/programa
 • Įvykdžius komandą mkdir programa bus sukuriamas naujas katalogas pavadinimuprograma.
 • Tada įvedama sekanti komanda cd programa, kurią įvykdžius pereiname į katalogą pavadinimu programa.
 • Įvykdžius go mod init github.com/eif-courses/programaopen in new window komandą ekrane bus išvestas pranešimas apie sėkmingai sukurtą modulį:
go: creating new go.mod: module github.com/eif-courses/programa

programa kataloge bus sukurtas go.mod failas su prierašu module github.com/eif-courses/programa, tai reiškia jog programa priklauso šiam moduliui.
ir jeigu dalinsitės su kitais programuotojais šis modulis bus pasiekiamas per github.com/eif-courses/programaopen in new window adresą.

Sukurti sveikas pasaulį programą pakanka sukurti naują failą pavadinimu main.go komandinėje eilutėje įvedant:

"package main" > main.go

Einamajame kataloge bus sukurtas failas main.go į kurį bus įrašytas tekstas package main, tai reiškia jog šis failas priklauso šiam katalogui.
Sekantis žingsnis atidaryti failą main.go su pasirinktu tekstiniu redaktoriu pvz. nano, notepad, vscode ar kt. Ir jame suvesti programinį kodą:

package main
import "fmt"
// Pagrindinė funkcija main kuri startuoją Go programą
func main() {
  // Funkcija skirta išvesti tekstą į ekraną.
	fmt.Print("Sveikas Pasauli!")
}
 • package main - Pagrindinės programos failas visada yra pažymimas
  kaip main katalogas (package) ir turi main funkciją kaip startinį
  programos failą, kurio tikslas iškaidyti programos struktūrą į
  atskirtus katalogus pagal paskirtį
 • import "fmt" - Standartinė biblioteka darbui su:
  • įvedimo iš klaviatūros;
  • išvedimo į ekraną funkcijomis.

Tada komandinėje eilutėje įvesti komandą:

go run main.go

Jeigu viskas tvarkoje ekrane bus išvestas tekstas:

Sveikas Pasauli!

Jeigu gaunate klaidos pranešimą su NUL žodžiu tada reikia įsitikinti ar dokumentas main.go yra išsaugos UTF-8 koduotėje.
Sekantis veiksmas pasirinkti tekstinį redaktorių arba programavimo aplinką ir atidaryti sukurtą katalogą programa.

Programavimo aplinkos pasirinkimas

Pasirinkti programavimo aplinką:

Programavimo kalbos Go bibliotekos

Go programavimo kalba turi standartinę biblioteką, kuri yra įdiegta kartu su Go SDK.
Standartinė biblioteka yra labai plati ir apima įvairiausias funkcijas, kurias galima naudoti programuojant.
Standartinės bibliotekos ir kitų programuotojų sukurtos bibliotekos prieinamos šiuo adresu: https://golang.org/pkg/open in new window

Comments
 • Latest
 • Oldest
 • Hottest
Powered by Waline v2.15.8