Skip to main content

Sąrašas ir žodynas

M.Gzegozevskis...About 4 minGo programavimo kalbaGo

Masyvas arba sąrašas (angl. Array)

Fiksuoto dydžio duomenų struktūra sąrašas:

package main

import "fmt"

func main() {
  // sukuriamas sąrašas iš float32 tipo reikšmių
  var balance = [5]float32{1000.0, 2.0, 3.4, 7.0, 50.0} 
  // sukuriamas sąrašas iš float32 tipo reikšmių neprivaloma [] nurodyti dydį
  // inicijavimo metu bus automatiškai nustatomas dydis iš {} pateiktų elementų skaičiaus
  var balance2 = []float32{1000.0, 2.0, 3.4, 7.0, 50.0}
  // Penktam sąrašo elementui priskiriame 50.0 
  // nes kreipiames pagal indeksą 4 (skaičiuojame nuo 0)
  balance[4] = 50.0
  
  var n [10]int /* n is an array of 10 integers */
  var i,j int

  /* initialize elements of array n to 0 */     
  for i = 0; i < 10; i++ {
   n[i] = i + 100 /* set element at location i to i + 100 */
  }
  
  /* output each array element's value */
  for j = 0; j < 10; j++ {
   fmt.Printf("Element[%d] = %d\n", j, n[j] )
  }
}

Ekrane bus išvestas tekstas:

  Element[0] = 100
  Element[1] = 101
  Element[2] = 102
  Element[3] = 103
  Element[4] = 104
  Element[5] = 105
  Element[6] = 106
  Element[7] = 107
  Element[8] = 108
  Element[9] = 109

Darbui su daugiau dimensijų (galima turėti n-dimensijų) sąrašais sekantis tipas yra dvimatis sąrašas:

package main

import "fmt"

func main() {
  /* Sąrašas su 5 eilutėmis ir 2 stulpeliais */
  var a = [5][2]int{ 
    {0,0}, 
    {1,2}, 
    {2,4}, 
    {3,6},
    {4,8}
  }
  var i, j int

  /* Bus išvedamos visos sąrašo reikšmės pagal indeksą */
  for i = 0; i < 5; i++ {
   for j = 0; j < 2; j++ {
     fmt.Printf("a[%d][%d] = %d\n", i,j, a[i][j] )
   }
  }
}

Ekrane bus išvestas rezultatas:

  a[0][0]: 0
  a[0][1]: 0
  a[1][0]: 1
  a[1][1]: 2
  a[2][0]: 2
  a[2][1]: 4
  a[3][0]: 3
  a[3][1]: 6
  a[4][0]: 4
  a[4][1]: 8

Žodynas (angl. Dictionary arba Map)

Sukurti žodyną naudojame žodį make. Pavyzdys kaip aprašomas žodynas:

package main

import "fmt"

func main() {
  var countryCapitalMap map[string]string
  /* create a map*/
  countryCapitalMap = make(map[string]string)
  
  /* insert key-value pairs in the map*/
  countryCapitalMap["France"] = "Paris"
  countryCapitalMap["Italy"] = "Rome"
  countryCapitalMap["Japan"] = "Tokyo"
  countryCapitalMap["India"] = "New Delhi"
  
  /* print map using keys*/
  for country := range countryCapitalMap {
   fmt.Println("Capital of",country,"is",countryCapitalMap[country])
  }
  
  /* test if entry is present in the map or not*/
  capital, ok := countryCapitalMap["United States"]
  
  /* if ok is true, entry is present otherwise entry is absent*/
  if(ok){
   fmt.Println("Capital of United States is", capital) 
  } else {
   fmt.Println("Capital of United States is not present") 
  }
}

Ekrane bus išvestas tekstas:

  Capital of India is New Delhi
  Capital of France is Paris
  Capital of Italy is Rome
  Capital of Japan is Tokyo
  Capital of United States is not present

Kaip pašalinti iš žodyno elementą naudojant delete() funkciją ir kitas inicijavimo būdas pateiktas pavyzdyje:

package main

import "fmt"

func main() {  
  /* create a map*/
  countryCapitalMap := map[string] string {"France":"Paris","Italy":"Rome","Japan":"Tokyo","India":"New Delhi"}
  
  fmt.Println("Original map")  
  
  /* print map */
  for country := range countryCapitalMap {
   fmt.Println("Capital of",country,"is",countryCapitalMap[country])
  }
  
  /* delete an entry */
  delete(countryCapitalMap,"France");
  fmt.Println("Entry for France is deleted") 
  
  fmt.Println("Updated map")  
  
  /* print map */
  for country := range countryCapitalMap {
   fmt.Println("Capital of",country,"is",countryCapitalMap[country])
  }
}

Ekrane bus išvedamas rezultatas:

  Original Map
  Capital of France is Paris
  Capital of Italy is Rome
  Capital of Japan is Tokyo
  Capital of India is New Delhi
  Entry for France is deleted
  Updated Map
  Capital of India is New Delhi
  Capital of Italy is Rome
  Capital of Japan is Tokyo

Slice (angl. Slice) Lanksti masyvo versija

Slice tai lanksti masyvo versija su papildomis funkcijomis (append, copy, len, cap) darbui su sąrašu.
Slice dydžiui nustatyti naudojamos funkcijos len() - sąrašo dydis ir cap() - sąrašo talpa.

package main

import "fmt"

func main() {
  var numbers []int // neapibrėžtas slice dydis grąžins nil 
  numbers == []int{0,0,0,0,0} // sukuriamas slice su 5 elementais
  numbers = make([]int,5,5) // sukuriamas slice su 5 elementais ir 5 vietomis  
  var numbers = make([]int,3,5) // sukuriamas slice su 3 elementais ir 5 vietomis
  printSlice(numbers)
}
func printSlice(x []int){
  fmt.Printf("sąrašo dydis=%d, talpa=%d, slice=%v\n",len(x),cap(x),x)
}

Ekrane atvaizduos:

len = 3 cap = 5 slice = [0 0 0]

Išrinkti dominantį poaibį (dominantį intervalą) iš masyvo pavyzdžiai:

package main

import "fmt"

func main() {
  /* create a slice */
  numbers := []int{0,1,2,3,4,5,6,7,8}  
  printSlice(numbers)
  
  /* print the original slice */
  fmt.Println("numbers ==", numbers)
  
  /* print the sub slice starting from index 1(included) to index 4(excluded)*/
  fmt.Println("numbers[1:4] ==", numbers[1:4])
  
  /* missing lower bound implies 0*/
  fmt.Println("numbers[:3] ==", numbers[:3])
  
  /* missing upper bound implies len(s)*/
  fmt.Println("numbers[4:] ==", numbers[4:])
  
  numbers1 := make([]int,0,5)
  printSlice(numbers1)
  
  /* print the sub slice starting from index 0(included) to index 2(excluded) */
  number2 := numbers[:2]
  printSlice(number2)
  
  /* print the sub slice starting from index 2(included) to index 5(excluded) */
  number3 := numbers[2:5]
  printSlice(number3)
  
}
func printSlice(x []int){
  fmt.Printf("len = %d cap = %d slice = %v\n", len(x), cap(x),x)
}

Ekrane atvaizduos:

  len = 9 cap = 9 slice = [0 1 2 3 4 5 6 7 8]
  numbers == [0 1 2 3 4 5 6 7 8]
  numbers[1:4] == [1 2 3]
  numbers[:3] == [0 1 2]
  numbers[4:] == [4 5 6 7 8]
  len = 0 cap = 5 slice = []
  len = 2 cap = 9 slice = [0 1]
  len = 3 cap = 7 slice = [2 3 4]

Append ir Copy funkcijų naudojimas su Slice:

package main

import "fmt"

func main() {
  var numbers []int
  printSlice(numbers)
  
  /* append allows nil slice */
  numbers = append(numbers, 0)
  printSlice(numbers)
  
  /* add one element to slice*/
  numbers = append(numbers, 1)
  printSlice(numbers)
  
  /* add more than one element at a time*/
  numbers = append(numbers, 2,3,4)
  printSlice(numbers)
  
  /* create a slice numbers1 with double the capacity of earlier slice*/
  numbers1 := make([]int, len(numbers), (cap(numbers))*2)
  
  /* copy content of numbers to numbers1 */
  copy(numbers1,numbers)
  printSlice(numbers1)  
}
func printSlice(x []int){
  fmt.Printf("len=%d cap=%d slice=%v\n",len(x),cap(x),x)
}

Ekrane atvaizduos rezultatą:

  len = 0 cap = 0 slice = []
  len = 1 cap = 2 slice = [0]
  len = 2 cap = 2 slice = [0 1]
  len = 5 cap = 8 slice = [0 1 2 3 4]
  len = 5 cap = 16 slice = [0 1 2 3 4]
Comments
 • Latest
 • Oldest
 • Hottest
Powered by Waline v2.15.8