Skip to main content

Operatoriai

M.Gzegozevskis...About 2 minGo programavimo kalbaGo

Veiksmams su įvairiais tipais yra numatyti operatoriai:

Pagrinde operatoriai yra tokie patys kaip ir kitose programavimo kalbose:

 1. Matematiniai operatoriai: +, -, *, /, %, ++, --. Pavyzdys naudojant matematinius operatorius:
package main

import "fmt"

func main() {
  p:= 34
  q:= 20
  
  // Sudėties veiksmas
  result1:= p + q
  fmt.Printf("Result of p + q = %d", result1)
  
  // Atimties veiksmas
  result2:= p - q
  fmt.Printf("\nResult of p - q = %d", result2)
  
  // Daugybos veiksmas
  result3:= p * q
  fmt.Printf("\nResult of p * q = %d", result3)
  
  // Dalybos veiksmas
  result4:= p / q
  fmt.Printf("\nResult of p / q = %d", result4)
  
  // Liekanos skaičiavimas
  result5:= p % q
  fmt.Printf("\nResult of p %% q = %d", result5)
}
 1. Loginiai operatoriai: &&, ||, !. Pavyzdys naudojant loginius operatorius:
package main

import "fmt"

func main() {
  var p int = 23
  var q int = 60
 
  if(p!=q && p<=q){ 
    fmt.Println("True")
  }
  if(p!=q || p<=q){ 
    fmt.Println("True")
  }
  if(!(p==q)){
    fmt.Println("True")
  }
} 
 1. Palyginimo operatoriai: ==, !=, <, >, <=, >=. Pavyzdys nauodjant palyginimo operatorius:
package main
  
import "fmt"

func main() {
  p:= 34
  q:= 20
  
  // ‘=='(Lygu)
  result1:= p == q
  fmt.Println(result1)
  
  // ‘!='(Nelygu)
  result2:= p != q
  fmt.Println(result2)
  
  // ‘<‘(Mažiau nei)
  result3:= p < q
  fmt.Println(result3)
  
  // ‘>'(Daugiau nei)
  result4:= p > q
  fmt.Println(result4)
  
  // ‘>='(Daugiau arba lygu)
  result5:= p >= q
  fmt.Println(result5)
  
  // ‘<='(Mažiau arba lygu)
  result6:= p <= q
  fmt.Println(result6)
}
 1. Bitų operacijos: &, |, ^, <<, >>, &=, |=, ^=, <<=, >>=. Pavyzdys naudojant bitų operatorius:
package main
  
import "fmt"
  
func main() {
  p:= 34
  q:= 20
   
  // & (bitwise AND)
  result1:= p & q
  fmt.Printf("Result of p & q = %d", result1)
   
  // | (bitwise OR)
  result2:= p | q
  fmt.Printf("\nResult of p | q = %d", result2)
   
  // ^ (bitwise XOR)
  result3:= p ^ q
  fmt.Printf("\nResult of p ^ q = %d", result3)
   
  // << (left shift)
  result4:= p << 1
  fmt.Printf("\nResult of p << 1 = %d", result4)
   
  // >> (right shift)
  result5:= p >> 1
  fmt.Printf("\nResult of p >> 1 = %d", result5)
   
  // &^ (AND NOT)
  result6:= p &^ q
  fmt.Printf("\nResult of p &^ q = %d", result6)
} 
 1. Operatoriai priskiriantys reikšmę ir atliekantys aritmetinį, loginį ar bitų postumio veiksmus: =, +=, -=, *=, /=, %=, <<=, >>=, &=, ^=, |=. Pavyzdys su priskyrymo operatoriais:
package main
  
import "fmt"
  
func main() {
  var p int = 45
  var q int = 50
    
  // “=”(Simple Assignment)
  p = q
  fmt.Println(p)
    
  // “+=”(Add Assignment)
  p += q
  fmt.Println(p)
    
  //“-=”(Subtract Assignment)
  p-=q
  fmt.Println(p)
    
  // “*=”(Multiply Assignment)
  p*= q
  fmt.Println(p)
    
  // “/=”(Division Assignment)
  p /= q
  fmt.Println(p)
   
  // “%=”(Modulus Assignment)
  p %= q
  fmt.Println(p)  
}
 1. Papildomi operatoriai:
 • &: Grąžina kintamojo adresą;
 • *: Šis ženklas nurodo jog tai yra rodyklė į kintamąjį;
 • <-: Šis ženklas nurodo jog jis yra kaip gavėjas tai naudojamas su lygiagretumo biblioteka (angl. goroutines), kai reikia gauti reikšmę iš kanalo.
Comments
 • Latest
 • Oldest
 • Hottest
Powered by Waline v2.15.8