Skip to main content

Tipai ir kintamieji

M.Gzegozevskis...About 2 minGo programavimo kalbaGo

Rezervuoti žodžiai (angl. Reserved Keywords) Go programavimo kalboje

Šių raktinių žodžių negalima naudoti aprašant kintamuosius, funkcijas, paketus ir kitas konstrukcijas.

-----
defaultdeferelsefallthroughfor
funcgogotoifimport
interfacemappackagerangereturn
selectstructswitchtypevar
breakcasechanconstcontinue

Kinamieji

Go kalboje kintamojo aprašymui galima naudoti keletą būdų tai galioja visiems numatytiems go kalbos tipams:

package main

const TIESA = true
const NETIESA = false
// arba kelios konstantos iš karto
const (
  KOEFICIENTAS = 3.251
  PI = 3.14
)
func main(){
  var skaicius int 
  var numeris = 5 
  skaitmuo := 10
} 
 • Pirmas būdasvar skaicius int, naudojamas jeigu noriu inicijuoti vėliau programos bloke kintamasis skaicius yra
  sveikas skaičius ir inicijuomas vėliau.
 • Antras būdasvar numeris = 5, Įprastas būdas aprašyti kintamąjį kai žinoma jo reikšmė iš karto nereikia
  papildomai nurodyti kintamojo tipo nes jis yra numatomas iš priskiriamos reikšmės kintamasis numeris yra sveikas
  skaičius ir inicijuojamas reikšme 5.
 • Trečias būdasskaitmuo := 10, Trumpesnis būdas aprašyti kintamąjį kai žinoma jo reikšmė iš karto kintamasis
  skaitmuo yra sveikas skaičius ir inicijuojamas reikšme 10.
 • Ketvirtas būdas const TIESA = true, aprašyti konstantoms jeigu reikia kad reikšmė nebūtu keičiama ir naudojama
  keliose programos vietose.

Programavimo kalbos Go Tipai

Realieji skaičiai (angl. Floating-point numbers):

float32 (32-bit), float64 (64-bit):

package main
 
import "fmt"
 
func main() {
  var x float32 = 5.00
  var y float32 = 2.25
  // bus float32 jeigu atliksime dalybos veiksmą
  z := x / y 
  // bus float64 nes pagal nutylėjimą naudoja float64
  e := 44.22
  // Galimi variantai priskirti reikšmę
  decimal := 3.15
  exponential := 12e18
  exponential2 := 3E10
  mixed := 13.16e12
}

Sveikieji skaičiai

Priešdelis u - reiškia skaičius be ženklo, o kitu atveju skaičius su ženklu. (angl. Integers): int8 (8-bit), int16 (16-bit), int32 (32-bit) arba sinonimas rune, int64 (64-bit), uint8 (8-bit) arba
sinonimas byte, uint16 (16-bit), uint32 (32-bit), uint64 (64-bit), int (platform dependent (priklauso nuo Operacinės sistemos yra 32 bit arba 64 bit)), uint (platform dependent (priklauso nuo Operacinės
sistemos yra 32 bit arba 64 bit)), uintptr - tipas skirtas saugoti adresui kaip skaičiui, bet ne kaip rodyklė, kuri nukreipta į reikšmę. Pavyzdys kaip aprašomi skirtingi tipai:

package main

import "fmt"

func main() {
  var a int8 = 127 // nuo -128
  var b uint8 = 255
  var c int16 = 32767 // nuo -32768
  var d uint16 = 65535
  var e int32 = 2147483647 // nuo -2147483648
  var f uint32 = 4294967295
  var g int64 = 9223372036854775807 // nuo -9223372036854775808
  var h uint64 = 18446744073709551615
  var i int = 2147483647 // nuo -2147483648
  var j uint = 4294967295
  var r rune = 2147483647 // nuo -2147483648
  var s byte = 255 
  var adresas uintptr = 0xc82000c290 // ekrane bus atvaizduotas skaičius 859530379920
}

Kompleksiniai skaičiai

complex64 - kompleksinis skaičius sudarytas iš float32 kaip realioji dalis ir menama dalis.
complex128 - kompleksinis skaičius sudarytas iš float64 kaip realioji dalis ir menama dalis.
Darbui su kompleksiniais skaičiais yra numatytos standartinės bibliotekos funkcijos:

 • complex (a,b) – sudaryti kompleksinį skaičių iš dviejų realiųjų (float32 ar float64) skaičių.
 • real() – gauti realiąją kompleksinio skaičiaus dalį kaip float.
 • imag() – gauti menamąją kompleksinio skaičiaus dalį kaip float.
package main
import "fmt"
 
func main() {
  kompleksinis1 := complex(10, 11)
  // kompleksinio skaičiaus inicializavimas
  kompleksinis2 := 13 + 33i
  fmt.Println("kompleksinis1 yra: ", kompleksinis1)
  fmt.Println("kompleksinis2 yra: :", kompleksinis2)
  // realiosios dalies gavimas 
  realiojiDalis := real(kompleksinis1)
  fmt.Println("Realioji dalis skaičiaus kompleksinis1:", realiojiDalis)
  // menamosios dalies gavimas
  menamojiDalis := imag(kompleksinis2)
  fmt.Println("Menamoji dalis skaičiaus kompleksinis2:", menamojiDalis)
}

Ekrane bus išvestas tekstas:

kompleksinis1 yra: (10+11i)
kompleksinis2 yra: : (13+33i)
Realioji dalis skaičiaus kompleksinis1: 10
Menamoji dalis skaičiaus kompleksinis2: 33

Teksas (angl. String) arba simbolių eilutės

package main
 
import "fmt"
 
func main() {
  var zinute string
  tekstas := "Sveikas pasaulį!"
  var vardas string = "Marius"
  var pavarde string = "Kosmosas"
  // Tekstą galima apjungti naudojant (+) ženklą
  fmt.Println("Pilnas vardas : ", vardas + pavarde)
}

Ekrane bus išvestas tekstas:

Pilnas vardas : MariusKosmosas

Bulio logikos tipo kintamieji (angl. Boolean)

Vienintelis tipas, kuris gali turėti ir įgyti tik dvi reikšmes: true arba false.

package main

import "fmt"

func main() {
	var vardas bool
	fmt.Println(vardas)
	var pavarde bool = true
	fmt.Println(pavarde)
	palyginimas := vardas == pavarde
	fmt.Println(palyginimas)
}

Ekranas bus išvestas tekstas:

false
true
false
Comments
 • Latest
 • Oldest
 • Hottest
Powered by Waline v2.15.8