Android OS

Viena iš sričių Java programuotojų yra mobiliųjų aplikacijų kūrimas: telefonams, televizoriams, išmaniesiems laikrodžiams, automobiliams, projektoriams ir kitiems prietaisams. Android OS yra viena iš pagrindinių įrankių šiom aplikacijoms kurti. Taip pat reikia atkreipti į rekomendacijas nes atsiranda nauji įrankiai ir JVM programavimo kalbos pvz: Kotlin programavimo kalba galima sakyti jau iš dalies pakeitė Java programavimo kalbą kuriant Android OS aplikacijas. Android OS jau ilgą laiką naudojama ir turi platų spektrą įvairiausių versijų sąrašą (žr. 9.1 pav.) kiekvienam iš šių versijų yra aprašytas API ir pateikta detali dokumentacija, kurią rasite šiuo adresu: https://developer.android.com/reference/packages.


M.GžegoževskisJavaProgramavimasJavaAbout 4 min
Anotacija ir Javadocs

Skyrelyje yra apžvelgiamos anotacijos jų rūšys ir paskirtis. Taip pat pateikiami įvairūs pavyzdžiai su Anotacijomis bei Java dokumentacijos rengimu.


M.GžegoževskisJavaProgramavimasJavaAbout 5 min
Projektavimo šablonai

Dizaino modelis yra išbandytas sprendimas sprendžiant konkrečią problemą / užduotį. Pavyzdžiui, jei norite sukurti klasę, kuriai reikia sukurti tik vieną egzempliorių ir kad vieną objektą gali naudoti visos kitos klasės, naudokite „Singleton“ dizaino modelį.  Dizaino modeliai yra nepriklausomi programavimo kalba, skirti bendroms objekto projektavimo problemoms spręsti. Dizainas yra idėja, o ne įgyvendinimas. Naudodamiesi dizaino modeliais, mes galime padaryti mūsų kodą lankstesnį, pakartotinį ir prieinamą.  Rekomenduojamos knygos mokinantis projektavimo šablonus.


M.GžegoževskisJavaProgramavimasJavaMust to readAbout 1 min
Objektų elgsenos šablonai

Chain Of Responsibility Pattern, Command Pattern, Interpreter Pattern, Iterator Pattern, Mediator Pattern, Memento Pattern, Observer Pattern, State Pattern, Strategy Pattern, Template Pattern, Visitor Pattern.

Chain Of Responsibility

abstract class Logger {
protected Logger nextLogger;

public void setNextLogger(Logger nextLogger){
this.nextLogger = nextLogger;
}

public void logMessage(String message){
log(message);
if(nextLogger !=null){
nextLogger.logMessage(message);
}
}
abstract protected void log(String message);  
}
class ConsoleLogger extends Logger {
public ConsoleLogger(){
}
@Override
protected void log(String message) {    
System.out.println("Console::Logger: " + message);
}
}
class EMailLogger extends Logger {
public EMailLogger(){
}
@Override
protected void log(String message) {    
System.out.println("EMail::Logger: " + message);
}
}
class FileLogger extends Logger {
public FileLogger(){
}
@Override
protected void log(String message) {    
System.out.println("File::Logger: " + message);
}
}
public class Main {  
private static Logger getChainOfLoggers(){
Logger emailLogger = new EMailLogger();
Logger fileLogger = new FileLogger();
Logger consoleLogger = new ConsoleLogger();
emailLogger.setNextLogger(fileLogger);
fileLogger.setNextLogger(consoleLogger);
return emailLogger;  
}
public static void main(String[] args) {
Logger loggerChain = getChainOfLoggers();
loggerChain.logMessage("Null pointer");
loggerChain.logMessage("Array Index Out of Bound");
loggerChain.logMessage("Illegal Parameters");
}
}

M.GžegoževskisJavaProgramavimasJavaAbout 5 min
Grafinė vartotojo sąsaja

Darbui su grafine sąsaja programavimo kalba Java yra jau tapę klasika, kadangi nenuostabu, kad Web technologijos sparčiai auga ir palaiko tiek internetines aplikacijas, desktop PC, mobiliasiems prietaisams ir kitoms platformoms.Be abejo yra likusių senų projektų ar integruotų prietaisų, kur naršyklė nėra įdiegta tuo atveju grafinės sąsajos bibliotekos gali praversti ir būti, kuriama programinė įranga. Sąrašas pagrindinių grafikos bibliotekų:


M.GžegoževskisJavaProgramavimasJavaAbout 7 min
Exception Handling

Programose pasitaiko klaidų arba išimtinių situacijų. Į klaidas reikia reaguoti ir jas apdoroti/ištaisyti jeigu įmanoma. Įvairiose programavimo sistemose bei kalbose naudojamos skirtingos klaidų apdorojimo priemonės.


M.GžegoževskisJavaProgramavimasJavaAbout 6 min
Įvadas

Java – bendrosios paskirties, objektiškai orientuota programavimo kalba, kurią 1991 m. sukurė Džeimsas Goslingas ir kiti „Sun Microsystems“ inžinieriai, o 2010 m. ją įsigijo Oracle korporacija. Apie Javą oficialiai paskelbta 1995 metų gegužės 23 d., o išleista tų pačių metų lapkritį. Java (pradžioje vadinta Oak) kalbos pirminis tikslas buvo pakeisti C++ kalbą. Javos aplikacijos yra kompiliuojamos į baitkodą, kuris gali būti paleidžiamas bet kokioje Javos virtualiojoje mašinoje (JVM), nepriklausomai nuo kompiuterio architektūros.


M.GžegoževskisJavaProgramavimasJavaAbout 5 min
Testavimas JUnit

Vienetų testai (angl. Unit tests) - tai programinės įrangos testai, kuriuos programuotojai parašė naudodamiesi programavimo kalba ir jie turėtų būti parašyti izoliuotiems komponentams ir taip pat suteikti galimybę juos pakartotinai įvykdyti. Unit testai yra automatizuoti programų testai, tikrinantys kodo vienetus atskirai vieną nuo kito. Kiekvienas kodo vienetas (t.y. funkcija, klasė, metodas) turi savo testą ar kelis testus.


M.GžegoževskisJavaProgramavimasJavaAbout 6 min
Kolekcijų karkasas

Kolekcijų karkasas arba duomenų struktūros

Kolekcija - tai duomenų saugykla (panaudojimo prasme). Kolekcija – tai atitinkamą kolekcijos interfeisą (sąsają) įdiegiančios klasės objektas (programavimo prasme). Kolekcija – tai dinaminis masyvas: gali "augti" tiek, kiek reikia (apimtis neribojama); gali mažėti iki tuščios. Kolekcija gali talpinti įvairių tipų objektus (tik objektus!). Pagal ideologiją panašu C++ naudojamą Standard Template Library (STL).


M.GžegoževskisJavaProgramavimasJavaAbout 6 min
Kotlin JVM kalba

Kotlin programavimo kalba yra suderinama su įvairiauisiomis šiuolaikinėmis programavimo aplinkomis IDE. Sintaksės susipažinimui galima naudoti Kotlin online: https://play.kotlinlang.org/


M.GžegoževskisJavaProgramavimasJavaAbout 11 min
2
3
4