Skip to main content

Dropdown elementų išrinkimas

M.Gzegozevskis...Less than 1 minuteTestingSeleniumTestavimas

Select klasė yra iš Selenium WebDriver įrankio pagal nutylėjimą.
Taigi naudojantis šia klase labai patogu dirbti su dropdown elementų išrinkimu.
Pradžioje kaip ir įprastą panaudojame selektorių/lokatorių iš selenium ir
perduodame parametrą nuskaitytą Webelementą Select klasės konstruktoriui.

WebElement customDropDown = driver.findElement(By.id("countriesDropdown")); 
Select dropdown = new Select(customDropDown);

Toliau reikia pasirinkti tinkamą metodą pagal poreikį kaip išrinksime elementus iš Dropdown:

  1. selectByIndex – Pasirinkti pagal indeksą, kur pirmas elementas prasideda nuo 0.
dropdown.selectByIndex(5);
  1. selectByValue - Pasirinkti pagal reikšmę, kur pagrindinis webelemento atributas yra 'value'.
dropdown.selectByValue("Testavimas su Selenium");
  1. selectByVisibleText - Pasirinkti pagal matomą tekstą, kuris yra matomas.
dropdown.selectByVisibleText("Testavimas su Cucumber");
Comments
  • Latest
  • Oldest
  • Hottest
Powered by Waline v2.15.8